Σάββατο, 21 Μαρτίου 2009

Επιτροπή για το e-government από τον Γ. Παπανδρέου!

Με απόφαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Α. Παπανδρέου, συγκροτείται Επιτροπή, έργο της οποίας είναι η παραγωγή στρατηγικών, πολιτικών και δράσεων για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government).

Η Επιτροπή θα προτείνει τον Οδικό Χάρτη για τη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση, για την προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας, της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη διακυβέρνηση. Όπου απαιτείται επιπλέον εξειδίκευση θα δημιουργούνται ομάδες εργασίας με εμπειρογνώμονες, για την παραγωγή τεχνικών κατευθύνσεων.

Πατήστε εδώ για να δείτε από ποιους αποτελείται η Επιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια: