Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2008

Στην επιστολή επισημαίνεται χαρακτηριστικά

Στην επιστολή επισημαίνεται χαρακτηριστικά: «Συνάγεται ότι δεν είναι από την ισχύουσα νομοθεσία επιτρεπτό στον εισαγγελέα να αξιολογήσει στοιχεία, όταν αυτά συνδέονται με πράξεις (ενέργειες ή παραλείψεις) μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών».

Δεν υπάρχουν σχόλια: